Karaarslan Mimarlık

Zemin Terası ile ilgili çelişkiye düşülen konular

Zemin Terası ile ilgili çelişkiye düşülen konular

İzmir Mimarlar Odasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 03.07.2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili zemin terası konusunda çelişkiye düşülen konulara açıklık getirilmesi talebine verilen cevap aşağıdadır.

“Zemin Terasının üzerinde bulunan ( zemin kat üzerindeki katlara ait) Açık yada kapalı çıkmaların “üstü açık” olmak ifadesine engel teşkil etmediği, dolayısıyla üstünde açık veya kapalı çıkma bulunan zemin teraslarının bağlantılı olduğu bağımsız bölümün ve bulunduğu katın brüt alanının %10’unu aşmayan kısımlarının; taban alanına dahil olmadığı ancak %30 emsal hesabı içinde değerlendirilmesi gerektiği, cephe hattı içinde taşıyıcı sistem arasında kalan ve üzeri döşeme ile kapalı zemin teraslarınının ise taban alanına dahil edilmesi gerektiği,

Yönetmeliğin 4/1 maddesindeki zemin terası tanımında yer alan “…yapı kitlesinin en fazla iki tarafını çevrelediği terasları” ifadesi uyarınca yapı kilesinin zemin terasının en fazla iki cephesini çevrelemiş olması gerektiği, dolayısıyla zemin katta dört bağımsız bölümden oluşan bir projede enfazla iki tarafı yapı kitlesi tarafından çevrelenmek kaydıyla bağımsız böümlerin her birinde ayrı ayrı zemin terası yapılabilmesinin mümkün olduğu,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”